اقتصادمجله

گذاری بر سیر تغییر و تحولِ پول کاغذی در افغانستان (قسمت دهم)

۲۹ مهر (میزان) ۱۳۹۹ – ۲۰/ ۱۰/ ۲۰۲۰

“گذاری بر سیر تغییر و تحولِ پول کاغذی در افغانستان: از دیروز تا امروز” (۱۰)

 اقتصاد افغانستان طی سالیانِ متمادی، جنگ ها و درگیری هایی بسی طولانی از سر گذرانیده و دوران مختلفی را تجربه کرده و در نتیجه ارزش پول رایجِ این کشور –افغانی- در طول سال ها جنگ های داخلی همواره در حال دگردیسی و نوسان بوده است. لازم به ذکر است که چاپ اسکناس و یا همان پول کاغذی در افغانستان برای اولین بار در دوران امان الله خان انجام شد. در جریانِ تغییر و تحولاتِ وارد شده بر پول افغانستان خواهیم دید که با گذار از هر دوره ی تاریخی و با تغییر شاه و یا شخص اول حکومت، شکل ظاهری، ویژگی ها، طرح ها و نمادهای منقوش بر آن ها نیز دچار تحول می شود؛ و این خود عاملی گردیده تا بررسیِ سیر تغییر و تحولات پول کاغذی (اسکناس يا بانکنوت) در افغانستان به امری جالب توجه و حائز اهمیت تبدیل شود. در اینجا با تقسیم بندی دوران مختلف (از تاریخ ۱۹۱۹ تا ۲۰۱۶) بر روند دگردیسیِ ویژگی های ظاهری و علائم اسکناس در این کشور نگاهی خواهیم داشت.

  • د افغانستان بانک (۲۰۰۸-۲۰۱۶)

۱۰ افغانی ۲۰۰۸ // چاپ ۲۰۰۸-۲۰۱۶ // تاریخ ۱۳۸۷ // ابعاد: ۱۳۶x 56 میلی متر // نهان نگاری یا همان نقش زمینه کمرنگ: آرامگاه میرویس خان هوتکی // نخ امنیتی پنجره ای (منظور نخ امنیتی است که بخش هایی از آن خارج از بافت کاغذ بوده و به صورت بریده بریده مشاهده می شود) // ناشر: توماس دلا رو، لندن // چاپ جلو و پشت با رنگ سبز و زرد// توضیحات: متون به زبان عربی // شماره گذاری به رنگ مشکی. پس زمینه ی متشکل از نقش عربی یا اسلامی // در سمت راست آرامگاه میرویس خان هوتکی در قندهار و مهر بانک در قالب دو ظرف شبیه به قیف یا شاخ و وارانه ی یک سکه ی تترادراخما یا تترادرهم// حاشیه تزئین شده با واحد پول در اعداد عربی و غربی // دو مجموعه امضا // پشت: متون به زبان های عربی و انگلیسی و اعداد به عربی و انگلیسی// نمایی از طاق (ظفر) در باغ های پغمان و بنای یادبود سربازان افغان در جنگ استقلال. (در ادامه به دلیل تشابه ظاهریِ اسکناس هایِ این دوره تنها به ذکرِ ویژگی ها، علائم و نشانه های آنها پرداخته و تنها تصاویری از ۱ افغانی و ۱۰۰۰ افغانی ۲۰۰۸-۲۰۱۶ نمایش داده خواهد شد.)

تصویر شت 10 افغانی 2008 تصویر جلو 10 افغانی 2008

۲۰ افغانی ۲۰۰۸ // چاپ ۲۰۰۸-۲۰۱۶ // تاریخ ۱۳۸۷ // ابعاد: ۱۴۰x 58 میلی متر // نهان نگاری یا همان نقش زمینه کمرنگ: آرامگاه میرویس خان هوتکی // نخ امنیتی پنجره ای (منظور نخ امنیتی است که بخش هایی از آن خارج از بافت کاغذ بوده و به صورت بریده بریده مشاهده می شود)// ناشر: توماس دلا رو، لندن // چاپ جلو و پشت با رنگ قهوه ای// توضیحات: متون به زبان عربی // شماره گذاری به رنگ مشکی. پس زمینه ی متشکل از نقش عربی یا اسلامی // در سمت راست، نمایی از مقبره سلطان محمود در غزنی و مهر بانک در قالب دو ظرف شبیه به قیف یا شاخ و وارانه ی یک سکه ی تترادراخما یا تترادرهم//  حاشیه تزئین شده با واحد پول در اعداد عربی و غربی // سه مجموعه امضا // پشت: متون به زبان های عربی و انگلیسی و اعداد به عربی و انگلیسی// نمایی از ارگ پادشاه (ارگ شاهی) در کابل.

۵۰ افغانی ۲۰۰۸ // چاپ ۲۰۰۸-۲۰۱۶ // تاریخ ۱۳۸۷ // ابعاد: ۱۴۴x 60 میلی متر // نهان نگاری یا همان نقش زمینه کمرنگ: آرامگاه میرویس خان هوتکی // نخ امنیتی پنجره ای (منظور نخ امنیتی است که بخش هایی از آن خارج از بافت کاغذ بوده و به صورت بریده بریده مشاهده می شود) // ناشر: توماس دلا رو، لندن // چاپ جلو و پشت با رنگ سبز تیره // توضیحات: متون به زبان عربی // شماره گذاری به رنگ مشکی. پس زمینه ی متشکل از نقش عربی یا اسلامی // در سمت راست، نمایی از مسجد شاه دو شمشیر در کابل و مهر بانک در قالب دو ظرف شبیه به قیف یا شاخ و وارانه ی یک سکه ی تترادراخما یا تترادرهم//  حاشیه تزئین شده با واحد پول در اعداد عربی و غربی // چهار مجموعه امضا // پشت: متون به زبان های عربی و انگلیسی و اعداد به عربی و انگلیسی// نمایی از جاده ای در گذرگاه سالنگ در جاده ای در کوه های هندوکش.

۱۰۰ افغانی ۲۰۰۸ // چاپ ۲۰۰۸-۲۰۱۶ // تاریخ ۱۳۸۷ // ابعاد: ۱۴۸x 62 میلی متر // نهان نگاری یا همان نقش زمینه کمرنگ: آرامگاه میرویس خان هوتکی // نخ امنیتی پنجره ای (منظور نخ امنیتی است که بخش هایی از آن خارج از بافت کاغذ بوده و به صورت بریده بریده مشاهده می شود) // ناشر: توماس دلا رو، لندن // چاپ جلو و پشت با رنگ بنفش // توضیحات: متون به زبان عربی // شماره گذاری به رنگ مشکی. پس زمینه ی متشکل از نقش عربی یا اسلامی // در سمت راست، نمایی از مسجد پل خشتی در کابل و مهر بانک در قالب دو ظرف شبیه به قیف یا شاخ و وارانه ی یک سکه ی تترادراخما یا تترادرهم//  حاشیه تزئین شده با واحد پول در اعداد عربی و غربی // چهار مجموعه امضا // پشت: متون به زبان های عربی و انگلیسی و اعداد به عربی و انگلیسی// نمایی از طاق دروازه‌ی قلعه بست در شهر لشکرگاه ولایت هلمند

۵۰۰ افغانی ۲۰۰۸ // چاپ ۲۰۰۸-۲۰۱۶ // تاریخ ۱۳۸۷ // ابعاد: ۱۵۲x 64 میلی متر // نهان نگاری یا همان نقش زمینه کمرنگ: آرامگاه میرویس خان هوتکی // نخ امنیتی پنجره ای (منظور نخ امنیتی است که بخش هایی از آن خارج از بافت کاغذ بوده و به صورت بریده بریده مشاهده می شود) و همچنین نخ امنیتی هولوگرافیک با عدد ۵۰۰ // ناشر: توماس دلا رو، لندن // چاپ جلو و پشت با رنگ آبی // توضیحات: متون به زبان عربی // شماره گذاری به رنگ مشکی. پس زمینه ی متشکل از نقش عربی یا اسلامی // در سمت راست، نمایی از مسجد جامع در هرات و مهر بانک در قالب دو ظرف شبیه به قیف یا شاخ و وارانه ی یک سکه ی تترادراخما یا تترادرهم//  حاشیه تزئین شده با واحد پول در اعداد عربی و غربی // چهار مجموعه امضا // پشت: متون به زبان های عربی و انگلیسی و اعداد به عربی و انگلیسی// نمایی از فرودگاه قندهاربا برج کنترل.

۱۰۰۰ افغانی ۲۰۰۸ // چاپ ۲۰۰۸-۲۰۱۶ // تاریخ ۱۳۸۷ // ابعاد: ۱۵۸x 66 میلی متر // نهان نگاری یا همان نقش زمینه کمرنگ: آرامگاه میرویس خان هوتکی // نخ امنیتی پنجره ای (منظور نخ امنیتی است که بخش هایی از آن خارج از بافت کاغذ بوده و به صورت بریده بریده مشاهده می شود) و همچنین نخ امنیتی هولوگرافیک با عدد ۱۰۰۰ // ناشر: توماس دلا رو، لندن // چاپ جلو و پشت با رنگ نارنجی // توضیحات: متون به زبان عربی // شماره گذاری به رنگ مشکی. پس زمینه ی متشکل از نقش عربی یا اسلامی // در سمت راست، نمایی از مسجد آبی مزار شریف و مهر بانک در قالب دو ظرف شبیه به قیف یا شاخ و وارانه ی یک سکه ی تترادراخما یا تترادرهم//  حاشیه تزئین شده با واحد پول در اعداد عربی و غربی // دو مجموعه امضا // پشت: متون به زبان های عربی و انگلیسی و اعداد به عربی و انگلیسی// نمایی از مقبره احمد شاه درانی در قندهار.

تصویر پشت 1000 افغانی 2008 تصویر جلو 1000 افغانی 2008

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا